Plaça del Mercadal, 12 - 08030 Barcelona
De 7:00 a 22:00

Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PLASISCOMER HUPA SL amb NIF B66743188 i domicili social situat a CARRER CLOT 194 ATIC 2ª 08027, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.

RAÓ SOCIAL

PLASISCOMER HUPA SL

NIF

B66743188

ADREÇA POSTAL

CARRER CLOT 194 ATIC 2ª 08027, BARCELONA

 

ADREÇA ELECTRÒNICA

 

 

hola@lavanderiasantandreu.com

TELÈFON

637313135

REGISTRE MERCANTIL

Tom 45283, foli 31, full 482831 i inscripció 1

OBJECTE PRINCIPAL

 

Bugaderia d'autoservei

 

Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que PLASISCOMER HUPA SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS

 

Gestió de la pàgina web

 

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Formulari web

 

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió del compliment normatiu

 

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l'entitat

Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat

Base legítima: El compliment d'una llei

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials

 

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: Cap

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

Registre dels usuaris

 

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari

Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

Cessions: No es preveuen

Transferències internacionals: No es preveuen

Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Drets dels interessats

PLASISCOMER HUPA SL informa als Usuaris que podran exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes respecte a aquestes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de la PLASISCOMER HUPA SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, dins el termini i en la forma escaient.
 • Dret de Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de PLASISCOMER HUPA SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, haurà de complir els requisits següents:

·         Presentació d'un escrit a l'adreça CARRER CLOT 194 ATIC 2a 08027, BARCELONA (atenció a PLASISCOMER HUPA SL) o bé a través del correu electrònic hola@lavanderiasantandreu.com.

·         L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els requisits legals següents:

o   Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

o   Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, mai no es podrà facilitar. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual ha d'enviar-ho. Mai es donarà informació per telèfon.

o   Domicili a efectes de notificacions.

o   Data i signatura del sol·licitant.

o   Documents acreditatius de la petició que formula.

o   L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’ informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

PLASISCOMER HUPA SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PLASISCOMER HUPA SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram i YouTube amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de PLASISCOMER HUPA SL:

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per PLASISCOMER HUPA SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la mateixa Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

PLASISCOMER HUPA SL té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació amb els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels que disposa i que poden ser exercitats davant de PLASISCOMER HUPA SL, d'acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes respecte a les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de PLASISCOMER HUPA SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, dins el termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de PLASISCOMER HUPA SL.

PLASISCOMER HUPA SL realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de PLASISCOMER HUPA SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de PLASISCOMER HUPA SL, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, PLASISCOMER HUPA SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

PLASISCOMER HUPA SL no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de PLASISCOMER HUPA SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

PLASISCOMER HUPA SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a aquestes.

Publicitat

PLASISCOMER HUPA SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de PLASISCOMER HUPA SL perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de cada Xarxa Social:

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 30 de juny de 2021