Plaça del Mercadal, 12 - 08030 Barcelona
De 7:00 a 22:00

Avís legal

Titular del lloc web

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), us informem que el titular del lloc web www.bugaderiasantandreu.com és l'empresa PLASISCOMER HUPA SL amb CIF B66743188 i domicili social en CARRER CLOT 194 ATIC 2ª 08027, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 45.283, foli 31, full 482.831 i inscripció 1.

L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: hola@bugaderiasantandreu.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de PLASISCOMER HUPA S.L. confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de PLASISCOMER HUPA S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de PLASISCOMER HUPA S.L. proporciona informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s'estén a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis oferts a www.bugaderiasantandreu.com per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes en www.bugaderiasantandreu.com contràriament a allò que disposin les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar la lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Exempcions de responsabilitat

PLASISCOMER HUPA S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web.

En conseqüència, PLASISCOMER HUPA S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Política d'enllaços

PLASISCOMER HUPA S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Canvis en el lloc web
PLASISCOMER HUPA S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d’aquest.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

PLASISCOMER HUPA S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PLASISCOMER HUPA S.L.

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, mitjançant l'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com dels tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PLASISCOMER HUPA SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PLASISCOMER HUPA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PLASISCOMER HUPA SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

PLASISCOMER HUPA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. PLASISCOMER HUPA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta política, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hola@bugaderiasantandreu.com.