Plaça del Mercadal, 12 - 08030 Barcelona
De 7:00 a 22:00

Avís legal


AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PLASISCOMER HUPA SL informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, PLASISCOMER HUPA SL informa de les dades següents:

RAÓ SOCIAL

PLASISCOMER HUPA SL

NIF

B66743188

ADREÇA POSTAL

CARRER CLOT 194 ATIC 2ª 08027, BARCELONA

 

ADREÇA ELECTRÒNICA

hola@lavanderiasantandreu.com

TELÈFON

637313135

REGISTRE MERCANTIL

Tom 45283, foli 31, full 482831 i inscripció 1

OBJECTE PRINCIPAL

Bugaderia d'autoservei

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de PLASISCOMER HUPA SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de PLASISCOMER HUPA SL, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de PLASISCOMER HUPA SL proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per PLASISCOMER HUPA SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per PLASISCOMER HUPA SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PLASISCOMER HUPA SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PLASISCOMER HUPA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència,

PLASISCOMER HUPA SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

PLASISCOMER HUPA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús d’aquest, o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PLASISCOMER HUPA SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PLASISCOMER HUPA SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PLASISCOMER HUPA SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PLASISCOMER HUPA SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de PLASISCOMER HUPA SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre PLASISCOMER HUPA SL i l'usuari.

PLASISCOMER HUPA SL disposa d'un certificat de seguretat que utilitza CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

INDICACIÓ DELS PREUS

Cada possible servei ofert tindrà indicat el preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PLASISCOMER HUPA SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. PLASISCOMER HUPA SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 30 de juny de 2021